Høringssvar fra Kathrine Bache-Wiig

Dato: 20.03.2022

NEI til dette forslaget i sin helhet. Det er ikke greit at styresmaktene skal bestemme over enkeltindivider med slike inngripende tiltak.