Høringssvar fra Dag Mikkel Skauge

Dato: 05.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien