Høringssvar fra Anne-lise Hvidsten

Dato: 14.03.2022

Dette høringsforslaget kan bare forkastes.Dette bryter med Grunnloven og menneskerettighetene.Det er inge pandemi.Så et klart NEI til dette.