Høringssvar fra KARI JAQUESSON

Dato: 21.03.2022

Forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien må forkastes.

Den type "føre var" fremferd som vi har vært ofre for de siste to årene, må aldri gjenta seg. Det som har blitt promotert som "vaksiner" viser seg å være fullstendig ineffektivt og har i tillegg forårsaket død og alvorlige skader hos mange tusen nordmenn, hvorav et signifankt høyt antall barn og svært unge voksne.

Det er grunn til å frykte at uttallige leveår vil gå tapt, både gjennom for tidlig død, men også på grunn av nedsatt funskjosnevene på grunn av skader etter "vaksiner"

I tillegg til at det som forslaget beskriver er grunnlovsstridig, representerer innholdet og konsekvensene som menneskerettighetsstridige, dette bryter med Nürenbergkoden og Helsinkideklarasjonen.

Dessuten finnes det ikke grunnlag for å påstå at noe at det som foreslås vil gjøre oss tryggere, snarere tvert imot.
Daglig fremkommer det fakta om at alle de "tiltakene" som foreslås forlenget, ikke har hatt noen effekt på antall syke eller døde, derimot har de forsårsaket meget alvorlige konsekvenser på økonomi, folkehelse og lykke.

Ja, for vi er faktisk her på Jorden for å leve et godt liv, uten noen påtrengende innblanding fra autoriteter, og med rette til å leve lykkelige.

Alt det som foreslås vil gjøre oss ulykkelige, deprimerte, ensomme og redde. Konsekvensene er så alvorlige at selv som enesteånde begrunnelse kan det at det tar livsgleden fra folk fordi disse forslagene tar fra folk friheten og kan skade helsen og ta liv.

Det fremstår også som at helsesikkerhet bare er et påskudd for å innføre digital ID, noe som i seg seg er umoralsk og uredelig. Digital ID er slutten på privatliv og selve det å være et fritt menneske.

Ingen med et snev av moral eller kjærlighet til sine medmennesker kan gjøre annet enn å forkaste dette forslaget.

_ og i tillegg holder det ikke juridisk vann.


Vennlig hilsen Kari Jaquesson