Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 157938

Dato: 10.03.2022

Dette tullet er eg stergt i mot.