Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 411184

Dato: 05.03.2022

Blir dette vedtatt går vi mange år tilbake i tid. Voksne mennesker blir stigmatisert og satt i båser.

Merknad: Nei, Nei, Nei.