Høringssvar fra Kirvil Markussen

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt imot dette. Dette er frihetsberøvelse, og klart brudd på flere av våre grunnleggende menneskerettigheter, som våre forferde har kjempet for. Jeg er for et fritt samfunn uten vaksinetvang, isolering og uthenging av helt vanlige mennesker. Jeg er for å bevare menneskerettighetene. Dette nærmer seg diktatur. Jeg er imot forelenglse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven!!!

Det er på tide å tenke på den psykiske belastningen isolasjon og smittevernkarantene medfører, og spesielt for den yngre generasjon. Det er en skam slik det har pågått!