Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 296440

Dato: 17.03.2022

Jeg er imot dette lovforslaget og sier Nei til unødvendige og grunnlovsstridige endringer i Smittevernloven og Helseberedskapsloven.