Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 357249

Dato: 19.03.2022

Jeg sier klart Nei til dette. Stans alle restriksjoner ang. Covid. Virus har alltid eksistert.

Det må bli slutt på å plage folket, folket som har valgt dere politikere. Tenk over det.