Høringssvar fra Ida warhuus

Dato: 10.03.2022

Med merknad. Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes !