Høringssvar fra Lindis Stranden

Dato: 20.03.2022

Dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

Alle mennesker er suverene og frie og skal ikke påtvinges hverken vaksiner (som ikke er godkjente) eller restriksjoner av noen art.