Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254047

Dato: 15.03.2022

Dette går jeg ikke med på! Dere bryter grunnlov og menneskerettigheter over en lav sko, dette er uhørt og langt ifra akseptabel fremferd fra dere! Nå må dere gi dere med å harselere med folk på denne måten! Jeg trodde en gang at jeg levde i et demokrati. Hvor jeg tok feil!!!