Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 497837

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot å forlenge disse hjemlene!!