Høringssvar fra Britt Bjørgård

Dato: 21.03.2022

Hei. Jeg sier nei til forlengelse av smittevernloven. De to foregående årene der denne liven har blitt anvendt har påført samfunnet, økonomi og folkehelsen store konsekvenser - mange år er tatt vekk fra menneskers liv, særlig de unge som har måttet tåle en uforholdsmessig stor byrde. Erfaringene fra 2020 og 2021 fremstår som et ekstremt destruktivt sosialt eksperiment. Viser forøvrig til hvordan smitteberedsksp er blitt håndtert ved tidligere influensa epidemier og the Great Barrington Report. Om smittevernloven forlenges er det et brudd på grunnloven og våre menneskerettigheter om vår frihet begrenses igjen slik vi har erfart. Vennlig hilsen Britt