Høringssvar fra Geir Hugo Ravn

Dato: 21.03.2022

Jeg er helt imot forlengelsen av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.