Høringssvar fra Linn Therese Larsen

Dato: 18.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!