Høringssvar fra Kurt Helge Mikalsen

Dato: 21.03.2022

Nei, dette er et for stort inngripende og bør således avvikles eller stanses da det er for mye makt til den enhver tid sittende regjering og storting.