Høringssvar fra Audhild Modahl

Dato: 21.03.2022

Jeg står ved de argumenter som kommer frem i vedlagt dokument.

I vennlighet

Audhild Modahl

Vedlegg