Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344648

Dato: 19.03.2022

Jeg synes IKKE dette skal videreføres!

Vi må få igjen våre rettigheter nå.