Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 404725

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter