Høringssvar fra Elisabeth Henriksen

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette. Jeg er for vern av menneskerettigheter.