Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 364388

Dato: 05.03.2022

Jeg protesterer mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Dette strider mot grunnloven, menneskerettighetene og demokratiet.