Høringssvar fra Anne-Mette Lien Øye

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forlenging av smittevernloven, og for verne av menneskerettighetene.