Høringssvar fra Marit Midtun

Dato: 21.03.2022

Det er heilt utruleg at regjeringa vurderer å forlenga smittevernlova! Det er ingen ting som tilseier at dette har eit poeng. Den såkalte vaksina som i starten vart forespeila å ha særs god virkning. Alle som endeleg hadde fått vaksiner klemte i veg for no hadde de jo fått vaksinen. Mens syndebukkane, dei uvaksinerte framleis sprita, vaska hender og haldt avstand! Alle fagfolk innan legestanden som ikkje har den "rette haldninga" vert knebla og utfrosen, med god hjelp av størsteparten av media. Det er totalt uakseptabelt og forlenga den, og truverdet til både regjeringa Støre og Solberg er elendig. Demokratiet og domstolsapparatet er betydeleg svekka i landet vårt! Eit varig arbeid må til for å få til ein klokate måte å handera ein pandemi, Tiltaka er jo Folkehelseinstituttet også ærlege på at dei ikkje anar nytteverdien av!
Nei til forlenging!