Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418874

Dato: 20.03.2022

Nei til vaksine tvang. Nei til diktatur.Ja til selvråderett,som selvstendig individ. Vi er født som selvstendig individ,og det et loven eg forholder meg til. Ingen har rett til å bestemme,endre lovverk for å ta makt over enkelt individ. NEI,NEI !!!!!