Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 332140

Dato: 18.03.2022

Nei til denne Høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven