Høringssvar fra Anna Marjatta Salmela

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette. Vi trenger frihet og vern av menneskerettigheter.