Høringssvar fra Britt E S

Dato: 21.03.2022

Dette strider imot vår frihet til å bestemme over egen kropp. Dette vil også skape enda mer splittelse mellom vaksinerte og uvaksinerte. Nok er nok.

Ja til frihet og egne valg.

Nei til corona pass.