Høringssvar fra Gorm Hanssen

Dato: 13.03.2022

Nå går overlege Preben Aavitsland

https://www.nrk.no/trondelag/fhi-overlege-preben-aavitsland-atvarar-mot-forskjellsbehandling-av-uvaksinerte-1.15821823

i FHI ut med følgende: Ifølge all dokumentasjon og forskning som er tilgjengelig pr.dags dato, så er et overhodet ingenting som tilsier at et koronapass vil ha noen som helst effekt, med tanke på å bremse eller stoppe Covid smitte.

Det kan altså ikke forsvares.

Tvert imot, er det inngripende, plagsomt og krenkende. Og i strid med grunnleggende prinsipper i en rettsstat, som vi jo alle ønsker å fortsette å beholde.