Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261212

Dato: 15.03.2022

Nei til forlengelse av hjemlene i smittevernloven og påfølgende restriksjoner.