Høringssvar fra Ingun.r.larsen@gmail .com

Dato: 13.03.2022

Alt som står i forslaget går jeg i mot. Dette er oppkonstruert og et forslag til maktovergrep mot befolkningen