Høringssvar fra Ingrid Eldjarn

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette, og for frihet og vern av menneskerettighetene.