Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224213

Dato: 13.03.2022

Folket skal ha all makt! Vi har det faktisk! Politikere vet det!

Nei,! Til det forslaget! Friheten er den siste Skanse!