Høringssvar fra Arne Vidar Fevang

Dato: 21.03.2022

Dette er jeg imot. Forslaget bryter grunnloven. Jeg med mange andre er for frihet og selvbestemmelse. Forslaget kan ikke godtas.