Høringssvar fra Olav Riisland

Dato: 20.03.2022

Eg meiner dette framlegget kan føre til oppsplitting av folk. Dette treng me ikkje. Noreg treng at folk står samla og ikkje at staten er med på å gruppere folket i "oss" og "dei".

Kva folk skal ta av medisiner/ medikament må vere eit personleg val. Noko anna strir mot grunnleggande menneskerettar.

Mvh Olav Riisland, Rislandsvegen 8, 4865 Åmli