Høringssvar fra BT

Dato: 09.03.2022

Jeg mener helt klart at det er unødvendig med en utvidelse. Pandemien er av styrende norske organer definert som over. Også bruk av et koronapass er unødvendig.