Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 411024

Dato: 20.03.2022

Jeg sier nei til dette fordi det bryter med våre menneskerettigheter. Tar ifra oss vår frihet å setter oss i bås.