Høringssvar fra Anita Bolstad Raa

Dato: 21.03.2022

Jeg kan ikke se at det finnes noen argumenter for å forlenge "midlertidige forskrifshjemler" for å håndtere "korona-pandemien".

"Fordelene/gevinstene av hjemlene/tiltaken må overstige ulempene av de samme hjemlene/tiltakene.

Både på det menneskelige plan (eks vis: psykiske lidelser) og det økonomiske plan (eks vis: tap av arbeidsplasser)

For å si det forsiktig, så har ULEMPENE ved de ulike tiltakene våre myndigheter har benyttet seg av i løpet av de siste 2 år, langt overskredet eventuelle FORDELER av de samme, om det har vært noen fordeler i det hele tatt.

Det å kreve at friske personer settes i karantene og ikke kan utføre sin jobb eller sitt daglige liv er et overgrep. Det å få folk til å tyste på "naboen" om sykdom eller at de ikke overholder antall venner på besøk, minner oss om land og systemer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Vår myndigheter har eksperimentert med befolkningen i 2 år og nå er det nok!
Jeg ser INGEN argumenter for at det er behov for å forlenge "midlertidige" forskriftshjemler.

La oss få vår frihet tilbake.