Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 508522

Dato: 20.03.2022

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN!
Nå må dere stanse all forsøk på dette kontrollbehovet og maktarroganse som er uten sidestykke! Dere hadde nylig et høringssvar ute som dere fikk rekordstor tilbakemelding på. Dette handler overhodet ikke lenger om helse, etter to år med pandemi, har ikke sykehusene blitt utvidet med flere sengeplasser eller behandlingssentre, man skulle tro at myndighetene selv ikke tok pandemien på alvor, når de ikke gjør annet enn å vaksinere med en vaksine som ikke fungerer og lesser folk med mengder av unødige og ineffektive restriksjoner.