Høringssvar fra Janne

Dato: 19.03.2022

Det er ikke et tema å diskutere. Blir ikke aktuelt med forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.