Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129634

Dato: 08.03.2022

Jeg er totalt imot forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Jeg er totalt imot vaksinepass for all fremtid,eller noen slags restriksjoner på mennesker uansett vaksinestatus.