Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 385724

Dato: 20.03.2022

Nei, jeg svarte sist, og mener fortsatt, nei! Har dere forkastet min forrige stemme? Betenkelig..

Jeg stemmer imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!