Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 619262

Dato: 21.03.2022

Som norsk statsborger er det en samfunnsplikt å avvise lovforslag som tråkker på menneskerettigheter, norsk grunnlov, allmenn fornuft og friheten til vanlige mennesker. Det kan virke som en globalist som Klaus Schwab har sittet å formulert disse reglene i lovforslaget.

Har Stortinget alle gått i lære hos WEF, world Economic forum?! Isåfall har de ikke noe å gjøre i det norske parlamentet. Forslag som setter nordmenns rettigheter ut av funksjon skal aldri innføres. I stedet må Norge gjøre borgernes rettigheter til frihet og selvstendighet enda sterkere.