Høringssvar fra Glenn Gaasø

Dato: 08.03.2022

Stemmer imot dette forslaget