Høringssvar fra Ernsts Funkners

Dato: 10.03.2022

Jeg er imot at retsstat blir underkastetsmitevernsloven!