Høringssvar fra Mai Britt Pedersen

Dato: 18.03.2022

Jeg vil ikke at hjemlene skal forlenges.