Høringssvar fra Linda Kjellevold

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget bør forkastes i sin helhet, da det er brudd på grunnloven, menneskerettighetene og Nürnberg koden.