Høringssvar fra Jan Onarheim

Dato: 08.03.2022

Siden vi ikke lenger har noe som kan defineres som en pandemi, slik også flere andre land har konkludert med hensyn på omikron-varianten, vil en forlengelse være uhensiktsmessig og også ulovlig mhp smittevernlovene. Altså, det er ingen saklig grunn for forlengelse. Snarere tvert i mot: Det vil være svært udemokratisk å videreføre mulighetene for så strenge tiltak som det legges opp til