Høringssvar fra Monica Thunberg

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt i mot å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven. Jeg blir sterkt bekymret over en regjering som kan la en smittevernlov gå foran rettsvernloven! Og siden vi ikke har noen pandemi, men noe som ligner mer på en influensa eller forkjølelse så ser jeg ikke hensikten med utvidede tiltak og smittevern. Og kroppene våre trenger virus og bakterier for å bygge opp immunforsvaret! Vi trenger å bli syke for å holde oss friske! Og vi trenger ikke vaksiner som ikke holder mål! Vaksinerte blir like syke som uvaksinerte. Det har jeg selv og mine kolleger opplevd, og de vaksinerte er vaksinert både 2 og 3 ganger. Skal vi være i behov for vaksiner bør de i det minste være godkjente og ikke ha alvorlige bivirkninger, og det må legges frem og dokumenteres i all offentlighet! Jeg er i mot tvang av alle slag! Og vaksinering skal være frivillig. Det er en menneskerett og kunne ta egne valg om kropp og helse.