Høringssvar fra Anne.amdal58@gmail.com

Dato: 20.03.2022

Jeg sier nei til forlengelsen, og nei til tvangsopphold utenfor eget hjem. Nei til corona sertifikat.